Informace o mně


Motto:

"Svěřím ti své tajemství. Je velmi prosté - dobře vidíme jen srdcem.

                           To podstatné očima nespatříme."

                                                                                     Antoine de Saint Exupery,  Malý princ


Vzdělání :   

Lékařská fakulta Univerzity Karlovy - obor: všeobecné lékařství  (studuji v současné době)

Studium International Academy of Physiological Regulating Medicine Milano,Italy

Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy a Univerzita Jana Amose Komenského

                            státní zkouška z:  psychologie

                                                         etopedie

                                                         pedagogiky

                                                         speciální pedagogiky

 

Studium na LF UK Hradec Králové

 

Pražská psychoterapeutická fakulta  

     

SUR - 5 let psychoterapeutického sebezkušenostního výcviku      

             (pod vedením doc.MUDr. Jaroslava Skály )

Výcvik v krizové telefonní intervenci - Linka bezpečí

Výcvik v akutní krizové intervenci - SOS centrum Diakonie

Intenzivní výcvik v Klasické homeopatii

Homeopatické metody a strategie léčby

Praktický klinický výcvik v homeopatii -  supervize (3 roky)  (nadále se účastním)

Homeopatický přístup k léčbě  rakoviny -  podle dr. Ramakrishnanna

Prague College of Homeopathy

                      

Oblast působení:

 Pomoc při hledání příčin fyzických i duševních chorob v oblasti psychiky

 Studium medicíny

 Hlubinná prožitková terapie

 Cesta emoční a fyzická 

 Práce s traumaty

 Práce s rodinným systémem

 Konstelační techniky

 Relaxační a vizualizační techniky

 Zvládání stresu

 Emoční inteligence a emoční versus kognitivní mozek 

 Individuální a skupinová terapie

 Pořádání prožitkových a sebezkušenostních seminářů u nás a v zahraničí

 Pořádání vzdělávacích seminářů

 Lektorka na Prague College of Homeopathy

 Publikační činnost

 

Praxe:       

Současné studium všeobecného lékařství na LF UK

17 let zkušeností v oblasti psychologického poradenství - soukromá praxe

Praxe na Lince bezpečí - krizová intervence

Praxe na Lince důvěry - SOS centrum Diakonie

12 let praxe v soukromé homeopatické poradně

5 let manažerských zkušeností v nadnárodních společnostech

5 let zkušeností z vedením týmu

13 let zkušeností v oboru lektorské činnosti