Psychosomatická léčba

Také se dlouhodobě potýkáte se zdravotními potížemi a lékaři si s vámi nevědí rady?

Patříte i vy mezi ty z nás, kteří často v dnešní uspěchané době pociťují úzkosti a pocity nepohody? Jste opakovaně nemocní vy i vaše děti?

Dědí se ve vašich rodinách po generace stejná onemocnění?

Vězte, že za vším nejsou jen geny a predispozice pouze na fyzické úrovni!!!

I naše mysl hraje při vzniku choroby významnou úlohu a je možné, že vaše onemocnění pramení z psychických problémů!


Proč?

S psychikou jsou totiž více či méně spojeny prakticky všechny tělesné choroby.

Odborníci tvrdí, že až 90 procent všech tělesných obtíží má na svědomí psychika.


Pokud se u člověka vyskytnou tělesné obtíže, duše tím volá o pomoc; trápení, nespokojenost a stres jsou pro organismus natolik zatěžující, že se s ním nedokáže vyrovnat jinak, než že odstartuje nějaký tělesný problém.


"Nemoc či zdraví je obrazem toho, jak žijeme"


Psychosomatika se zabývá souvislostmi mezi stavy těla (soma), duše (psyché) i vlivy životního prostředí.

Chápe tedy člověka jako komplexní celek. Tento přístup k léčbě vám může být užitečný, pokud zdravotní problémy i přes intenzivní léčbu přetrvávají nebo se příznaky nemoci stále vrací. Je možné, že je za tím právě psychosomatické onemocnění.

 

Psychosomatika je vědní obor, který vnímá člověka celostně a principy léčby uplatňuje komplexně, v kontextu života jednotlivce se všemi jeho aspekty.

 

Jednoduše řečeno, psychosomatika chápe význam nemoci v upozornění (informaci) o tom, co děláme špatně, s čím si nevíme rady.

 

Pokud si to uvědomíme a změníme, můžeme se uzdravovat.

 

Obrovským přínosem psychosomatiky je, že dává do souvislostí profil fyzický a psychický. Tyto souvislosti se nápadně shodují a opakují. Někdy je dokonce možné odhadnout, jakou nemocí daný člověk v budoucnosti onemocní, nezmění-li svůj život.

 

Kde se tedy onemocnění, která souvisejí s naší psychikou, berou?

 

Příčiny jsou různé:

 

-   například potlačovaný strach ze ztráty zaměstnání

  trvalý stres v práci

  rozpad partnerského vztahu

  úmrtí blízkého člověka

  nefungující rodinné vztahy

-    nespokojenost v životě 

-    obavy z budoucnosti

 

Když je lidské trápení příliš velké a trvá dlouho, volá psychika o pomoc prostřednictvím nejrůznějších tělesných potíží.

 

Nejčastější psychosomatická onemocnění jsou:

 

• chronické bolesti (hlavy, břicha, zad či kloubů)
• chronická únava
• neurologické problémy
• gynekologické obtíže (např. silný premenstruační syndrom)
• kožní problémy a ekzémy
• nespavost
• bušení srdce, píchání na hrudi, dušnost, brnění končetin a obličeje
• nechutenství nebo nadměrná chuť k jídlu

• zažívací obtíže
• jiné zdravotní problémy, které přetrvávají nebo se stále vracejí

 

 

Trápí-li vás některé výše zmiňované tělesné obtíže, které se nedaří léčit klasickou medicínou, nezabírají vám léky nebo se obtíže stále vracejí, začněte uvažovat o psychosomatické příčině vašich problémů.

Psychosomatická péče u nás ale bohužel není na rozdíl od jiných evropských zemí hrazena pojišťovnou. 

Například v sousedním Německu existuje řada velkých psychosomatických klinik s tisíci pacienty.