Připravila jsem pro vás  

ROČNÍ ON-LINE KURZ HOMEOPATIE + OSOBNÍ KONZULTACE + NÁSLECHY 

                   

ROZSAH :      20 on-line lekcí po 3 hod - celkem cca 60 hodin

                       10 osobních či SKYPE konzultací

                        3 náslechy - ( 6 hodin )

                       Celkem tedy 76 výukových hodin homeopatie :-)


ÚVOD:      Mým cílem je naučit vás homeopatii, nikoli pseudohomeopatii, která je často prezentována na nejrůznějších webech, zdánlivě důvěryhodných. Homeopatie je úžasná metoda, díky které je možné zvládat problémy tělesné, ale i psychické.

Díky svému medicínskému vzdělání vás naučím rozeznávat život ohrožující či nevratné stavy, které patří do rukou lékařů.


Při vaší výuce vycházím z Hahnemannova "Organonu", přednášek G.Vithoulcase, Kenta, Ramakrishnana, Murphyho...  a dalších světově uznávaných homeopatů. Samozřejmě také ze své dlouholeté praxe, kazuistik svých klientů.


                             


OBSAH:     Náplní jednotlivých kurzů bude:

               

                Teorie, vycházející z Organonu, homeopatických přednášek G.Vithoulcase, Kenta.

                 Obrazy jednotlivých léků budu zařazovat postupně - tedy studium Materie mediky.

                 Vyhledávání jednotlivých symptomů v repertoriu.

                 V nahrávkách vám se vším "ochotnickým umem" přehraju obrazy :-)

                 Naučíte se principy homeopatie - Heringovy zákony, teorii vzniku chronických chorob.

                  Pochopíte pojem predispozice k nemoci a vitální síla.

                  Naučíte se předepisovat léky na akutní nemoci.

                  Naučíte se konstituční homeopatii!

                  Naučíte se pracovat s jednotlivými ředěními léků.

                  Pochopíte teorii miasmat a léčbu.

                  Naučíte se rozpoznávat "skryté významy" v chování pacientů.

                  Naučíte se "odebírat případ", tedy vést homeopatické interview.


Po každých dvou on-line lekcích spolu budeme konzultovat vše nejasné a doplňovat, co bude třeba !!!!

Po absolvování kurzu či během něj se 3x zúčastníte odebírání případu, tedy homeopatického interview s mými klienty!!!!


Děvčata,
mým cílem je skrze vás šířit "slávu homeopatie" :-)


ZÍSKÁTE:    Homeopatický um a možnost otevření vlastní praxe.

                    Můžete léčit sebe, své blízké.

                    Uděláte si nový celostní pohled na člověka i svět, neb homeopatie je holistická léčba.


CENA:         76 hodin výuky v ceně 17.500 Kč  (60 on-line + 10 přímo se mnou + 6 hodin náslechů dle dohody)

                    = 230 Kč/ hod                     

                   Kurz je možno hradit i ve dvou splátkách.

 

                   Jednotlivé lekce budu zasílat v intervalu 14 dní! Osobní konzultace vždy po dohodě, dle vašeho času!

                   Náslechy též dle vašich možností!


Začínáme v lednu 2019!!!

Počet omezen na 20 účastníků!


Přihlášku zasílejte na email: ls.medicinewoman@gmail.com   -  zašlu vám podklady v platbě.


Moc se na váš těším.

Lída Sedláková