Vánoční konstelace

            


Poslední "Systemické konstelace" tohoto roku

- zanechme ve starém roce naše smutky a dořešme vše nedořešené
Milé dámy ( popř.pánové ),


ráda bych vás pozvala  na další setkání se systemickými konstelacemi.Konstelace jsou vynikající terapeutickou metodou, která dokáže formou osobního prožitku poskytnout nečekaná rozuzlení našich potíží, ať už se týkají vztahů, rodičů, nemocí, partnerů, dětí, zaměstnání....


Je to úžasná metoda, která pracuje s nevědomými vzorci z rodinné a rodové historie, které se  přenáší z generace na generaci, aniž bychom si  byli vědomi toho, že často nežijeme své vlastní životy.


Tím, že nám často zůstávají skryté, destruují nás a vnášejí do našich životů chaos.

Opakujeme stále stejné chyby, máme podobné osudy s našimi předky, máme dokonce i stejné nemoci, ačkoli nejsou geneticky podmíněné, volíme špatné partnery a točíme se "v kruhu".


Díky konstelaci je možné vrátit do života "vnitřní řád" a obrovské pochopení a pokoru našim předkům, našemu tělu, našim blízkým a hlavně sami sobě.

A to je klíčem k vyléčení starých ran!


Jsme součástí vyššího celku a teprve když chápeme smysl našeho bytí, můžeme využívat vlastní sílu.


Seminář bude jako vždy silně prožitkový, a proto je jen pro omezený počet účastníků, kteří si chtějí postavit vlastní konstelaci a nebo se stát součástí konstelace někoho jiného. I tato forma je ovšem velmi obohacující, neboť nic není náhoda:-).

Ale to vy už víte :-)


Vzhledem k tomu, že budeme pracovat celý den, je šance na osobní konstelaci větší :-).Setkání se koná v sobotu 29.12.2018  od 9 do 18 hod v Praze.

Adresa bude upřesněna po zaplacení  semináře.


Hodinu bude pauza na oběd!


Cena je 1.100 Kč


Platbu prosím poukažte na účet 2234484043/0800.


Před placením mi napište - ls.medicinewoman@gmail.com, abych Vám poslala var. symbol a napsala, zda je ještě volno.Počet účastníků je omezen na 12 !!!!!V ceně jsou nápoje a drobné občerstvení.

S sebou přezůvky a nebo teplé ponožky :-) a pohodlné oblečení.


Těším se na vás moc, protože jste vždy báječní.

Lída