Večer se systemickými konstelacemi

Milé dámy,


ráda bych vás pozvala na ochutnávku systemických konstelací.

Metody, která pracuje s nevědomými vzorci z rodinné historie, které se přenáší z generace na generaci.

Tím, že nám často zůstávají skryté, destruují nás a vnášejí do našich životů chaos.

Díky konstelaci je možné vrátit do života "vnitřní řád" a obrovské pochopení a pokoru, která je klíčem k vyléčení starých ran!


Jsme součástí vyššího celku a teprve, když chápeme smysl našeho bytí, můžeme využívat vlastní sílu.


Seminář bude prožitkový a proto je jen pro omezený počet účastníků, kteří si chtějí postavit vlastní konstelaci a nebo se stát součástí konstelace někoho jiného. I tato forma je ovšem veskrze výtěžná, neboť nic není náhoda :-)


Tento seminář nabízím pouze svým klientům, které osobně znám. Není větší hazard, než když přijde klient "z ulice" a terapeut nezná jeho příběh. Takový příchozí možná prožil akutní trauma a na konstelačním večeru není prostor pro jeho ošetření, dokonce může být ještě retraumatizován a to si nedovolím.


Setkání se koná ve čtvrtek 19.4. v 17  - 21 hod

Cena za večer je 500 Kč.

Platbu prosím poukažte na účet 2234484043/0800 - jako var. symbol napište SRK + jméno.


Před placením mi napište, abych vám poslala var.symbol a napsala, zda je ještě volno!

Počet účastníků je omezen na 15 !!!!!


V ceně nápoje a drobné občerstvení.

S sebou přezůvky a nebo teplé ponožky :-)


Těším se na vás. Lída