Víkendové systemické konstelace

Milé dámy,


ráda bych vás pozvala na další společné, tentokrát víkendové, setkání se systemickými konstelacemi.


Během celého víkendu bezpochyby více vytěžíme pro sebe i pro druhé.
Nebudeme vyčerpané a budeme mít spoustu prostoru i na společné meditace, které budou součástí setkání - a na oběd.

(a malé překvapení pro vás )


Konstelace jsou vynikající terapeutickou metodou, která dokáže formou osobního prožitku  poskytnout nečekaná rozuzlení našich potíží, ať už se týkají vztahů, rodičů, nemocí, partnerů, dětí, zaměstnání....


Je to úžasná metoda, která pracuje s nevědomými vzorci z rodinné a rodové historie, které se přenáší z generace na generaci, aniž bychom si jich často byly vědomy.


Tím, že nám často zůstávají skryté, destruují nás a vnášejí do našich životů chaos.

Opakujeme stále stejné chyby, máme podobné osudy s našimi předky, máme dokonce i stejné nemoci, ačkoli nejsou geneticky podmíněné, volíme špatné partnery a točíme se "v kruhu".


Díky konstelaci je možné vrátit do života "vnitřní řád" a obrovské pochopení a pokoru našim předkům, našemu tělu, našim blízkým a hlavně samy sobě .

A to je klíčem k vyléčení starých ran!


Jsme součástí vyššího celku a teprve když chápeme smysl našeho bytí, můžeme využívat vlastní sílu.


Seminář bude jako vždy silně prožitkový, a proto je jen pro omezený počet účastníků, kteří si chtějí postavit vlastní konstelaci a nebo se stát součástí konstelace někoho jiného. I tato forma je ovšem velmi obohacující, neboť nic není náhoda :-). Ale to vy už víte :-)


Vzhledem k tomu, že budeme pracovat celý víkend, je šance na osobní konstelaci větší :-).


Setkání se koná v sobotu 30.6. a neděli 1.7.  od 9 hod  -  do 18 hod u mne v poradně.


Hodinu bude pauza na oběd!


Cena  je 2200 Kč.


Platbu prosím poukažte na účet 2234484043/0800.


Před placením mi napište, abych Vám poslala var.symbol a napsala, zda je ještě volno.


Počet účastníků je omezen na 12 !!!!!


V ceně jsou nápoje a drobné občerstvení.

S sebou přezůvky a nebo ponožky :-) a pohodlné oblečení.


Těším se na vás moc, protože jste vždy báječné.


Lída