Bližší informace

Organizace studia:

    Každý ročník ŠKOLY MEDICINE WOMAN se skládá ze 160 výukových hodin formou 10 víkendových kurzů pořádaných 1 x měsíčně. V rámci dvouleté  ŠKOLY MEDICINE WOMAN tak absolvujete 320 výukových hodin.


    Výuka bude probíhat v sobotu a v neděli v době 9 - 18 hod (s přestávkou na oběd).


 Místo konání:
    Praha   

    Začínáme v září 2018.


Důležité upozornění:

    Řada jednotlivých témat bude spojena rovněž s prožitkovou částí, kdy se účastníci budou na tématu aktivně podílet. S ohledem na individuální přístup lektora k jednotlivým účastníkům i kapacitě místnosti je počet účastníků limitován. Rovněž vzhledem k narůstajícímu zájmu o tuto akci není zaručena účast posluchačům, kteří se přihlásí v pozdějších termínech!!!


    Hlavním lektorem kurzu je MUC.Bc.Ludmila Sedláková, terapeutka a lektorka s více jak 20-ti letou zkušeností.


Cena kurzu a způsob úhrady:


    Cena víkendového kurzu je 2.500 Kč. Celá ŠKOLA MEDICINE WOMAN je koncipována jako celek a z toho důvodu nelze navštěvovat pouze jednotlivé kurzy.


   
Možnosti platby jsou následující:


  • "A" - základní platba - probíhá 1x za 5 měsíců ve výši 12.500 Kč 

  • "B" - při platbě za celý vyúkový rok předem je možné využít zvýhodněné slevy a platba činí 22.500 Kč *  

                 ( sleva 5.000 Kč)

  • "C" - při platbě za oba vyúkové roky předem je možné využít zvýhodněné slevy a platba činí 40.000 Kč *

                 ( sleva 10.000 Kč)

          

                                                                                   * Částky musí být uhrazeny nejpozději do 30.6.2018.

  Jednotlivé platby budou probíhat na základě zaslané zálohové faktury.


  V ceně je rovněž lehké občerstvení a studené a teplé nápoje. Ke každému kurzu dostávají účastníci rovněž pracovní materiály.


  Každá účastnice během výcviku nese sama za sebe plnou zodpovědnost.

  Po absolvování celého cyklu mohou účastnice i nadále počítat s následnou podporou lektora formou konzultací.
  V případě, že by zahájily svou "vlastní praxi", budou mít možnost získat kontakty na klienty ve svém regionu.